[09.08.2023] Euroopa Komisjoni juhend ohtlike ravimite käitlemisest

Euroopa Komisjoni on andnud välja soovitused ohtlike ravimite ohutuks käitlemiseks.

Juhendi eesmärk on tõsta teadlikust ohlike ravimite olemasolust ning kokkupuudet vähendades kaitsta töötajate tervist. Juhendis on esitletud loetelusid käitlejale ohtlike ravimitest ning tegevused riskide maandamiseks erinevates käitlemise etappides. 

Tegemist on haiglaapteekide vaatest olulise materjaliga ja aitab meil korraldada käitlemisalaseid põhimõtteid apteekides/haiglates.

Guidance for the safe management of hazardous medicinal products at work (2023)