Alanud on registreerimine EAHP 28. kongressile, mis toimub 20-22 märts 2024 aastal Prantsusmaal.

Lisainfo EAHP kodulehel

Eesti Haiglaapteekrite Selts (EHAS) ühendab haiglates töötavaid apteekreid ja teisi seltsi tegevusest huvitatud farmaatsia-alase haridusega inimesi. Seltsi eesmärgiks on tõsta liikmete kutseoskuseid, parandada igapäevast suhtlust ning pakkuda ühiseid tegevusi.