Koostöö

Eesti Haiglaapteekrite Seltsi liikmed osalevad aktiivselt mitmete kodumaiste kui ka rahvusvaheliste farmaatsiaorganisatsioonide töös.

Euroopa Haiglaapteekrite Selts (EAHP)

Euroopa Haiglaapteekrite Selts on rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab Euroopa riikide haiglaapteekreid. Mõte koondada erinevate maade haiglaapteekreid tekkis 1969. aastal. Kolm aastat hiljem kirjutati Haagis kuue asutajariigi esindaja poolt alla organisatsiooni põhikirjale. Järgnevatel aastatel liitus organisatsiooniga mitmeid erinevaid Euroopa riike ning tänaseks päevaks on liikmesmaade arv kasvanud 34-ni. Eesti Haiglaapteekrite Selts liitus EAHP-ga 2003.aastal.
EAHP missiooniks on esindada ja arendada haiglaapteekri kutset Euroopas, parandada patsientide heaolu ja ravitulemusi haiglas. See saavutatakse läbi teadustöö, hariduse, igapäevapraktika ning igakülgses koostöös teiste tervishoiutöötajatega.
Igal aastal kohtuvad liikmesriikide esindajad assambleel, kus pannakse paika edasised arengusuunad ning konkreetsemalt järgmise aasta tegevusplaan. Eestist on  EAHP delegaatideks Ülle Helena Meren (ITK) ning Liisa Randmäe (TÜK).

Euroopa Onkoloogilise Farmaatsia Selts (ESOP)

Euroopa Onkoloogilise Farmaatsia selts on asutatud 2000. aastal ühendamaks onkoloogilise farmaatsiaga tegelevaid apteekreid. Seltsil on 3000 liiget 46 erinevast riigist. ESOPi missiooniks on toetada onkoloogiliste haigete optimaalset ravi, arendada ja edendada kliinilist ja okoloogilist farmaatsiat, ravimite ohutut käitlemist ja manustamist, kvaliteedisüsteemi tagamist, uuringuid ja farmatseutilise hoole arendamist. Eestist osalevad delegaatidena ESOPi töös  Marika Saar (TÜK) ja Kristjan Kongi (PERH) ning proviisorid erinevates koostööprojektides Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla ning Pärnu Haigla apteekidest.