Organisatsioonist

Seltsi kuuluvad meditsiinilise eriharidusega spetsialistid, kelle töö on seotud haiglafarmaatsia teaduslike, pedagoogiliste või praktiliste aspektidega.

Seltsi kuulub 149 liiget.

MEIE VISIOON Tugev koostööpartner haiglaapteekritele, tervishoiusektori osapooltele ning riigi- ja õppeasutustele
MEIE MISSIOON Eesti haiglafarmaatsia ühendaja ja eestvedaja
PÕHIVÄÄRTUSED Avatus, uuendusmeelsus, pädevus, sõltumatus