Haiglafarmaatsia

Peamised tegevussuunad kaasaegses haiglaapteegis

Osakondade varustamine ravimitega

Tegevus hõlmab mitmeid etappe: ravimite hankimist hulgimüüjatelt, nende nõuetekohast säilitamist ja aruandlust ning apteegikaupade ostuprotsessi korraldamist läbi riigihangete. Ravimite kõrval tegeletakse enamasti ka infusioonilahustega, parenteraalsete toitesegudega ja mitmesuguste meditsiinitarvikutega.

Ravimialane nõustamistöö ja haigla ravimipoliitika kujundamine

Haiglaapteekrid on üha enam integreeritud kliinilisse töösse eesmärgiga parandada veelgi ravimiabi kvaliteeti. Apteekrite poolt pakutav ravimialane nõustamine hõlmab kogu ravimitega seotud temaatikat nagu näiteks  koos- ja kõrvaltoimed (sh nende registreerimine), vastunäidustused, lisaks erinevate tegevusjuhiste koostamist.

Haiglaapteekrid osalevad formulari väliste ravimite taotluste hindamisel ning haigla ravimiformulari koostamises kujundades seega reaalset ravimikasutust. Otsuste tegemisel toetutakse lisaks kliinilisele infole ka statistilisele kui ka finantsanalüüsile.

Kliinilised ravimiuuringud

Mitmetes haiglates osalevad apteekrid kliiniliste ravimiuuringute meeskonnatöös kindlustades uuringuravimite nõuetekohase käitlemise, saadetiste dokumenteerimise ja vajadusel uuringuravimi valmistamise. Kõik uuringutes osalevad apteekrid on läbinud Heade Kliiniliste Tavade koolituse, mis annab kvalifikatsiooni tegeleda antud valdkonnas.

Ravimite aseptiline valmistamine

Siia kuulub mitmete ravimigruppide ettevalmistamine manustamiseks apteegi aseptilistes tingimustes (nt infektsionisti loaga antibiootikumid, epiduraalanesteetikumid, valukassetid, teatud diagnostilised preparaadid). Selline tootmine apteegis tagab valmistatavate ravimite kõrge kvaliteedi sh raviannuse täpsuse, väheneb võimalike eksimuste arv ning ka aeg, mida panustataks osakondades ravimite ettevalmistamiseks. Aseptiliselt valmistatud süsteravimid on mikrobioloogiliselt stabiilsed, mis on väga oluline nt pediaatrias, intensiivravi, keemiaravi jt nõrgestatud immuunsusega patsiendigruppide ravi seisukohast.

Tsütostaatiliste ja bioloogiliste ravimite tsentraalne lahustamine apteegis

Suuremates vähiravikeskustes on loodud spetsiaalsed tingimused tsütostaatiliste kui ka bioloogiliste ravimite erikäitlemiseks. Kõik ravimid valmistatakse ette patsiendipõhiselt lähtudes kidlast raviprotokollist, patsiendi kehapindalast jm parameetritest. Keemiaravimite lahustamine viiakse läbi lähtudes kõikidest aseptika reeglitest, kusjuures kasutatakse täiendavalt spetsiaalseid töö- ja isikukaitsevahendeid tagamaks inimorganismile ohtlike ainete ohutu käitlemise. Haiglaapteekrid on olnud teerajajaks  keemiaravimite efektiivse ja ohutu kasutamise propageerimisel osakondades tehes igapäevaselt  koostööd keemiaravi arstide kui ka õdedega.

Ravimite ekstemporaalne valmistamine

Steriilsete ravimite kõrval valmistatakse haiglaapteekides standardiseeritud retseptide järgi mittesteriilseid ravimeid. Need on ravimid, mida üldjuhul tööstuslikult ei toodeta või on piiranguks valmisravimi lühikene säilivusaeg või annusest tulenevad iseärasused.  Valmistatavate ravimite hulka  kuuluvad eelkõige mitmesugused välispidiselt kui ka seespidised ravimvormid. Enne ravimi lubamist kasutusse kõik haiglaapteegis toodetud ravimid analüüsitakse kasutades selleks erinevaid füüsikalis-keemilisi kui ka organoleptilisi meetodeid.

Haiglaapteek kui õppepraktika baas

Haiglaapteegid on õppebaasiks nii Tartu Ülikooli arstiteaduskonna farmaatsia eriala proviisoriõppe V kursuse tudengitele kui ka Tallinna Tervishoiu kõrgkooli üliõpilastele. Igal aastal saavad uued noored spetsialistid nii teoreetilise kui ka praktilise väljaõppe haiglafarmaatsia alal kogenud proviisorite ja farmatseutide käe all.