EHAS juhatuse valimised

Prindi e-posti aadress

Käesoleva aasta detsembris lõppevad EHAS juhatuse liikmete volitused. Uue juhatuse valimine toimub 10. detsembril toimuval üldkogul.

Põhikirja järgselt on igal seltsi liikmel õigus olla valitud juhatusse.

  • Käesolevaga kuulutame välja juhatuse liikmekandidaatide esitamise vooru - selleks palun nimetada maksimaalselt üheksa seltsi liiget, keda sooviksid näha uues juhatuses.

Palun tee oma valik hiljemalt 15. oktoobriks- link küsimustiku vormile on saadetud liikmete meililisti (06.10.2021).

 

  • Kõigilt seltsi liikmetelt, kes on märgitud juhatuse liikmekandidaadiks, küsime nõusolekut edasise kandideerimise osas.
  • Uuendusena saab seekord iga juhatuse liikmekandidaat võimaluse ennast eelnevalt kirjalikult tutvustada ning anda lühikese ülevaate senisest erialasest tegevusest, aga ka visioonist seltsi ja haiglafarmaatsia arendamisesse. Kandidaatide nimekirja ja tutvustused avaldame novembrikuus meie infokanalites.
  • Juhatuse valimine toimub 10. detsembril seltsi üldkogul. Juhul kui puudub võimalus osaleda üldkogul, on võimalus oma hääl volikirja alusel delegeerida mõnele teisele seltsi liikmele.

Aktiivset osalemist ja kandideerimist EHAS juhatusse!

EHAS juhatus

  • Saada meile kodulehega seotud küsimus või ettepanek!