Tegevusstrateegia

EHAS tegevusstrateegia hõlmab Euroopa haiglafarmaatsia tulevikusuundadest kui ka kohapealsest vajadusest 6 prioriteetset tegevusvaldkonda, millele arendamisele pöörab erialaselts  suuremat tähelepanu. Iga valdkonna tegevust korraldab üks juhatuse liige. Tegevusvaldkondadest lähtudes on moodustatud vastavad töögrupid. Töögrupid omakorda tegelevad edasi valdkonnasiseste projektidega. 

EHAS tegevusstrateegia

 


image