EHAS sisekommunikatsiooni uuring 2019

Prindi Sõbra e-post

Eelmisel aastal viisime koostöös konsultatsioonifirmaga Nagel Consulting läbi EHAS sisekommunikatsiooni käsitleva uuringu, mille eesmärgiks oli kaardistada seltsi infovahetuse hetkeolukord ning liikmete ootused informatsioonile.

Küsimustik saadeti kõikidele seltsi liikmetele, vastajaid oli kokku 43 (34,7%).

Kokkuvõtlikult võib välja tuua, et valdavalt ollakse info edastamisega ja sisuga rahul. Peamise infokanalina nähakse elektronposti. Oodatakse  süstematiseeritud, regulaarset info edastamist nt seltsi kodulehel või uudiskirja näol, eelistatud on lühikesed ja kokkuvõtlikud ülevaated. Samuti soovitakse rohkem infot seltsi liikmete ja juhatuse tegemistest (välisorganisatsioonide delegaatide tagasiside jms).

Tulenevalt seltsi liikmete tagasisidest on juurutamisel mitmeid muudatusi meie sise – ja väliskommunikatsiooni alal. Lõpusirgele on jõudmas uue kodulehe arendamine  (www.ehas.ee) ja ka siseveeb, mis on mõeldud ainut seltsi liikmetele mõeldud info jagamiseks ja säilitamiseks.

Espool kirjeldatud arenduste kohta on uusi uudiseid peagi juba tulemas!

EHAS sisekommunikatsiooni uuring 2019

  • Saada meile kodulehega seotud küsimus või ettepanek!