Kutse koolitusele: Vaktsineerijate kiirkursus

Prindi e-posti aadress

COVID-19 epideemia kolmas laine on tulemas. Piisavas koguses pädevate vaktsineerijate olemasolu Eestis on ülimalt oluline ülalmainitud eesmärkide saavutamiseks. Seetõttu korraldab Lääne-Tallinna Keskhaigla koostöös Terviseametiga 8 tunnised veebikoolitused, mis leiavad aset 5. ja 9. augustil.

Koolitus toimub mõlemal päeval kl 10-18 Worksupi keskkonnas eesti keeles sünkroontõlkega vene keelde. NB! Koolitused on identsed! Valige endale sobiv päev!

Kohe pärast veebikoolituse lõppu saadetakse osavõtjatele järelkirjaga lingid eesti- ja venekeelsele valikvastustega e-testile. See tuleb 100% õigesti sooritada järgmise päeva keskööks, kuid igal inimesel on paar katset ja esimesel korral näitab süsteem ka vigu. Vastates kõigile küsimustele õigesti, saate Lääne-Tallinna Keskhaigla poolt paberkandjal ja postiaadressile tunnistuse koolituse läbimisest koos 8 täiendkoolituspunktiga.

  • 5. augusti koolitusele registreerige palun siit.
  • 9. augusti koolitusele registreerige palun siit.

Koolitusel saadud tunnistus võimaldab arstidel, õdedel ja ämmaemandatel teostada kuni 2021. aasta lõpuni COVID-19 vastast vaktsineerimist ilma immuniseerija baaskoolituse eelneva läbimiseta ja vastava tunnistuseta. Ülejäänud koolitusel osavõtjatel (nt proviisorid, farmatseudid, tehnikud jm tervishoiusektoris töötavad isikud) võimaldab koolitus omandada lisateadmisi COVID-19 haiguse ja selle vastase vaktsineerimise kohta, kuid e-testi sooritamine annab neilegi õiguse 8 täiendkoolituspunktile.

Korraldajad soovitavad ka vaktsineerijatele tutvuda enne koolitust järgmiste materjalidega:

  • COVID-19 vaktsiinide SPC-d:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_et.pdf Comirnaty

https://www.ravimiregister.ee/Data/PIL_RUS/PIL_37799_RUS.pdf

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210723152684/anx_152684_et.pdf    Spikevax

https://www.ravimiregister.ee/Data/PIL_RUS/PIL_37835_RUS.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_et.pdf

https://www.ravimiregister.ee/Data/PIL_RUS/PIL_38095_RUS.pdf

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni otsused ja teised juhendid

https://vaktsineeri.ee/juhised-tervishoiutootajatele/

  • Saada meile kodulehega seotud küsimus või ettepanek!