EHAS poolt korraldatavate erialakoolituste eelinfo

25.09 Teabepäev: respiratoorsed haigused (Tartu)

20.11 Teabepäev: bariaatria ja kliiniline toitmine (Tallinn)

*Korraldajad jätavad õiguse teha vajadusel muudatusi