Baltimaade apteekrite kokkusaamine BaltPharm Forum toimub sel aastal 15.-17. aprillil Klaipedas, Leedus.

Käesoleva aasta BaltPharm Forum konverentsil keskendutakse apteekri muutnud rollile, mis seisneb mitte ainult ravimite alases nõustamises, vaid ka teabe edastamises, kuidas inimesed saaksid haigusi paremini ennetada ja oma tervise eest hoolt kanda, mistõttu on apteekritel oluline roll kaasa rääkida rahva tervise küsimustes.

Programm ja registreerumisinfo

Info posterettekande esitamise kohta