Tere tulemast suukaudsete vähiravimite koolituslehele!Viimastel aastatel on vähiravis märgatavalt kasvanud suukaudu manustatava keemia- ja märklaudravi osakaal ja see trend on endiselt tõusuteel. See seab kõrgendatud nõudmised apteekrile- järjest enam väljastatakse patsiendile nimetatud ravimeid mitte enam haiglast, vaid üldapteegist.


Suukaudsete vähiravimite teemaline koolitusprojekt saab teoks tänu Eesti Haiglaapteekrite Seltsi osalemisele rahvusvahelises projektis EPIC, mille fookuses on pakkuda apteekritele koolitust ja tehnilisi abivahendeid, et suukaudset vähiravi saavaid patsiente apteegis paremini nõustada.

Projekti eestvedajaks on Euroopa Onkofarmaatsia Selts ja üheks projekti kaasrahastajaks on Euroopa Liit. Tänu projektis osalemisele saame õppijatele pakkuda koolitust tasuta.


Kursus saab teoks tänu osalemisele projektis "664509/EPIC", mida finantseeritakse Euroopa Ühenduse Terviseprogrammist (2014-2020)